Giấy đáy 50mm

Định tính :1PE/2PE
Đinh Lượng: 190 /210 /230/ 240

Giá: Liên hệ

Số lượng:

Tin tức mới

Go to top
Thế Giới Giấy - Paper World Copyright © 2015 - Paper World - All Right Reserved.