Luật Bảo vệ Môi trường quy định hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Tới đây Luật Thuế Xuất khẩu Nhập khẩu cũng sẽ bổ sung miễn thuế cho hàng hóa phục vụ bảo vệ môi trường.

Để nâng cao tính pháp lý, tập trung các quy định ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tại dự thảo Luật thuế Xuất khẩu Nhập khẩu sửa đổi đã bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường.

Thue Nhap Khau Moi Truong


Theo Ban soạn thảo Luật Thuế Xuất khẩu Nhập khẩu sửa đổi, tại Điều 44 Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực từ thi hành từ ngày 01/04/2015 thì hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

Vì vậy, để tập trung các quy định ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật Thuế Xuất khẩu Nhập khẩu, dự thảo bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường vào dự thảo Luật, trong đó quy định rõ máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư nhập khẩu chuyên dùng nhập khẩu phải là loại trong nước chưa sản xuất được.

Cụ thể, đó là máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được chuyên dùng để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường.

Mai Anh (MOITRUONG.COM.VN/TH)

Tin tức mới

Go to top
Thế Giới Giấy - Paper World Copyright © 2015 - Paper World - All Right Reserved.